[Photo]: @NayaRivera on the set of Glee yesterday (#2)