Eto na yung critical hit sa fandom/bias e. Pag ung kinasal na siya~ Mixed emotions. Sunye, be happy~ :)