ผามัดหมี่ในประเทศไทยพบไดมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร มีการทอผาที่มัดทั้ง ดายยืนและดายพุง เกิดเป็นลายตาราง หรือ กากบาท สวยมากๆเลยคะ // In Thailand, the local ikat type of woven cloth is known as Matmi. This type of cloth is the favorite silk item woven by ethnic Khmer people living in southern Isaan, mainly in Surin :) very pretty.... #fashion #thai #thaifashion