Virgues de neu esfilagarcades pel vent, a la línia de la costa Tarragona, sobre Reus i Tarragona. (Base a 600 m)