Virgues de neu pejant de la base dels núvols, a la línia de la costa tarragonina.