Aaj ki rat tarasne ki nahi, barasne ki rat hai.. #fog