Bij sneeuw en ontij rijden zij  @milieudienst050 #afval