Eating Hopia. Mamimiss ko mga libreng pagkain dito. :) #OJT