Historien om "Damen og skyggen". ...om hvordan et referat kan fordreie fakta. #media