Tip voor Badr Hari. (affiche voor Nl militairen tijdens #EersteWereldoorlog) #WW1