İçki can sağlığının düşmanıdır, Gəl içək canımızın sağlığına.