Look @istingalang it’s the master at work! Haha @bossBERT #bowling #pastilan