")น่าทำขายนะ.. #ไม่ยาก นักถ้า #ลองทำดู บ่อยๆ #กินเอง จนอ้วน!!