")ยอดเยี่ยมที่.. #ศูนย์การประชุมแห่งชาติ #สิริกิต #Congratuation #ABAC #AU #Thailand 2013 Last-Sat.