")ลูกใครหว่า #หล่อเข้ม #เต็มสูตร #นิสัยดี #เก่ง เดี๋ยวหล่อได้อีก!! #Congratuation #ABAC #IT Boy