")-1 อาทิตย์คงส่งหมดนะ!! #รูป #ดอง ของพวกรับจ้างยิ่งแล้วเขาขอ-3-วีค!!