Hekers vanamiddag. Ik zal blij zijn als ik gedaan heb. Morgen om 5u20 beginnen.