Hindi pa ba sapat yaaan. #3rdqgrades A- 90 & above 
P- 85-89
AP- 80-84