Ang sarap ng manggang hilaw @ctd73 @ctawww @seanmichaelong at Yoo-Hoo Metrowalk