Rättssäkerhet i det liberala #drömsamhället. #JudgeDredd