#KSKCimahi #20Januari2013 #happyday #panitia @KSKCimahi