")ดูระดับน้ำฮะ.. #ชมวิว ด้วย! #ท่าน้ำ #RiverSide #ParkKret My Town..Back Home