")พัดซีอิ๋ว- #ปลาทอด #กรอบ "Pad-se-Ew"!! #Dry #Noodle