#ROADIES10 #roadiesx Raghu bhenchod jaise tera Baap Zahid kareem hai. Har baap ka baap hota hai. Zahid tu bhi dekhle bc tere baap.