#ROADIES10 Raghu bhenchod jaise tera Baap Zahid kareem hai. Har baap ka baap hota hai.Zahid tu bhi dekhle benchod tere baap. #roadiesx