Dito ang tingin sa gitna #Esperanza wag kng saan-saan! Haha stolen shot lng ang peg!