")คนถ่ายเริ่ม #หิว "(รีบออกจากบ-แฟนเร่ง-ลืมหยิบของกินรองท้อง-!- Good View #Sirikit #National Center