")พยายามหามุมที่คนว่างที่สุ๊ด!  Every where FulL! #Congratuation #ABAC #Ci- Tech boy #Son #Thailand