")หล่อแบบ #เข้มๆ #Congratuation #ABAC #AU #Ci- Tech #2013 #Thailand Fb @Kem Zq