.. บีบีมันกลับภาพกงไหนหว่า-?-., #Congratuation #Son #ABAC #BKK