Hindi na nakatiis si @Sayhi_nica, nag-video call na!!! HAHAHHAHA