His butler, after curfew.
I hope you like it ♥ Sebastian x Ciel, kuroshitsuji.