")..ครบทั้ง #ผัก #Bacon #Ham #Herbs #Delicious #Dinner #JapanFood @Central Plaza