gumuguhit sa dibdib. Haha. #antonov #vodka #kampai