my 3rd attempt for #doodle ! :)))) pero hindi pa siya tapos -_-