#Sai #calm #misterous #handsome #smile #freak #naruto