Alə Xamam Times Naxçıvanlının hamamı belə olur, millətin başın aldatma da yeah be? :) @hamamtimes