Sociaal Beleid voorgesteld aan de pers. Warm voor hulpbehoevenden, strenger voor wie misbruik maakt #Aalst #OCMW