เคยฝันอยากให้เมนอยู่บนเวทีเดียวกัน คุยกันคงฟินมาก แต่นี่..เมนเป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วมกันฟินกว่าเยอะ #KWANGMIN #SEUNGHO