Cursive writer. #Boredom. Wala sa ballpen ang sulat mo kung maganda o panget. =)))