Voor #school #project (#mini #onderneming) gesponsorde #flessen.
De toekoemstige #ondernemers!