ผมกลับล้านแล้วนะครับ เจอกันใหม่ วันอาทิตย์ครับ ยิ้ม.