MPG eller MGP? Er'e så nøye da? http://en.wikipedia.org/wiki/MPG #hastverksarbeid #VG