#Cut4Bieber Yastin no fumes marihuana :( Mejor fuma tabaco hace mas daño.