Live via satellite @starsnbarsAE @yasislandae #GulfCup2013 #UAE v #Iraq Call 025650101 #YasIsland #AbuDhabi #Dubai