จำนวนกิโลที่รถวิ่งไป...... 4444 #WOW!! #wonderful #bravo @MakoBMZa