tunduh euy, bd kulëm hèla ah... #urg ngado'a mudah"an sing ditabahkeun sadayana #save djakarta.