My Cousin Tricia While Watching Pahiram ng Isang Sandali. Blurd sorry. :))))