kailangan ganito ang color ng nailpolish, para di masita ng Prof. HAHAHA! #safe #2k #vain #bored