สัปดาห์วันครู อย่าลืมระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะ
To celebrate Teacher's week #refugees #un #unhcr #teacher